EasyPlan for entrepenører

Jobber du med veivedlikehold og er klar for en enklere og mer lønnsom hverdag? Med EasyPlan holdes teamet oppdatert, skader unngås og administrasjonen automatiseres.

Hvorfor velge EasyPlan?

Planlegg mer effektivt
 • Legg inn roder og effektiviserer kjørerutene.
 • Unngå telefoner fra sjåfører som lurer på hva som skal gjøres.
 • Unngå reklamasjoner for at jobben er ufullstendig utført med inntegning av detaljer i kart.
 • Spar tid på opplæring av nye sjåfører ved å GPS-funksjon med kjøremodus.
Fakturer raskt og korrekt
 • Alt fakturagrunnlag er med, så det blir ingen glemte eller uregistrerte jobber.
 • Ingen tidsforbruk på å notere/samle fakturagrunnlag.
 • Timeregistrering gir deg full oversikt over arbeidstimer til lønnskjøring.
Dokumenter enkelt og riktig
 • GPS-sporing av sjåførene blir registrert og lagret.
 • Alle jobber kan dokumenteres med GPS-punkt, dato og tidspunkt.
Unngå skader
 • Legg inn hindringer med eget varslingssystem.
 • Unngå skader på utstyr.
 • Unngå skader på omgivelser.
 • Unngå skader med sjåfører.

Ofte stilte spørsmål

EasyPlan er en app og kontorløsning som gjør planlegging, rapportering og fakturering enklere for profesjonelle innen veivedlikehold. Med EasyPlan holder du både medarbeidere/ansatte og kunder oppdatert i sanntid og reduserer på den måten negative kundehenvendelser. Du får også bedre kontroll på avvik, enklere kompetanseoverføring mellom sjåfører samt en mer effektiv og lønnsom administrasjon av dine oppdrag.
Legg inn detaljert plan og samtidig unngå opplæring av nye sjåfører. Alle detaljer lagres på hver enkelt kunde, legg inn viktige kommentarer, tegn detaljerte kart. I kartet legges det inn inntegninger på vei, området eller lokasjon med egendefinerte oppgaver. For eksempel dumpelokasjon for snø legges enkelt inn med stor synlighet for sjåføren så resultatet bli likt uansett hvilken sjåfør som gjennomfører arbeidsoppgaven.

Etter at alle kunder og arbeidsordre er lagt inn begynner man planleggingen av roden. Her legges de riktige ordrene inn i den valgte arbeidslisten før man sorterer for raskest og den mest effektive ruten. Dette gjøres ved hjelp av GPS lokasjoner i kartet samt enkelt dra/flytt funskjon. Når sjåføren setter seg i maskinen er det bare å trykke «start» for så å kjøre ruten som er planlagt.

Ved å planlegge ruten i riktig rekkefølge vilsjåføren enkelt følge den planlagte ruten og det vil være umulig å gjøre dobbeltarbeid eller glemme adresser/oppgaver. Sjåføren følger en GPS som gjør glemte arbeidsoppgaver umulig og alt vil bli gjennomført. Man kan se hva de andre sjåførene har gjennomført for å sammen fullføre arbeidsdagen og ikke kjøre innom allerede fullførte lokasjoner.

Sjåføren setter seg i maskinen trykker «start» og kjører gjennom arbeidslisten og fullfører arbeidsordren når arbeidet er gjennomført. EasyPlan bruker enkle farger som rød er ikke gjennomført og grønn er gjennomført, dette blir lagret med dato og klokkeslett samt med sjåførens navn. Dette gjør at på slutten av dagen vil man sammen arbeidet om de resterende «rød» ordrene og dette vil gjøre det umulig å glemme oppdrag. Når alt er grønt kan man dra hjem.

Om oppdraget ikke skulle gå som planlagt, kan man bruke avviksfunksjonen. Med denne funksjonen kan sjåføren legge inn avvik som lagres med dato, klokkeslett, GPS lokasjon, bilde og kunde. Det legges også til kommentar av sjåføren som kan sendes direkte til kunden eller den det gjelder.

Med hindringsfunksjonen til EasyPlan kan man legge inn hindringer i kartet hvor det lagres med kommentar og kategori. Det velges også hindringsdistanse hvor det varsles om distansen med banner og lyd på nettbrettets skjerm. Dette gir sjåføren en varsel i god tid så det blir mindre skader på utstyr, maskinen og sjåføren.

Alle oppdrag blir lagret i løsningens rapportdel, og her finner man igjen alle oppdragene som har blitt fullført ila sesongen. Ved et par tastetrykk på slutten av sesongen kan dette enkelt hentes ut i Excel format og importeres til et fakturaprogram. På denne måten vil du aldri gå glipp av en faktura eller oppdrag på en enkel måte.

Få hjelp til å komme i gang!

Book et møte for en demo!

Du kan booke en demo med vår produktekspert for en gjennomgang av EasyPlan. Møtet gjennomføres på Microsoft Teams eller på telefon.
Trykk deg videre under for å ta et steg nærmere en enklere hverdag!