EasyPlan for entrepenører

Jobber du med veivedlikehold og ønsker en enklere og mer lønnsom arbeidshverdag? 

Hvorfor velge EasyPlan?

Planlegg mer effektivt
  • Registrer alle oppgaver med detaljert informasjon og inntegning i kart
  • Sorter oppgaver i arbeidslister og effektiviser kjøreruter
Unngå skader
  • Tegn inn hindringer i kartet slik at sjåføren blir varslet om disse
  • Unngå skader på utstyr, omgivelser og sjåfører
Dokuménter enkelt og riktig
  • GPS-sporing av sjåfører blir registrert og lagret
  • Alle utførte oppgaver er dokumentert med GPS-punkt, dato og klokkeslett
Fakturer raskt og korrekt
  • Fakturagrunnlag hentes enkelt fra rapporter over utførte oppgaver
  • Sjåførenes tidsbruk registreres og gir oversikt til lønnskjøring

Ofte stilte spørsmål

EasyPlan består av en app (feltløsning) og kontorløsning som forenkler planlegging, utføring, rapportering og fakturering for profesjonelle aktører innen veivedlikehold. Med EasyPlan får du en effektiv og lønnsom administrasjon av oppgaver, samt enkel kompetanseoverføring mellom sjåfører og kontroll på avvik.

Alle oppgaver er tilknyttet en Avtale (kunde). Hver oppgave beskrives, samt tegnes nøyaktig og detaljert inn i kartet. Du kan også tegne inn infopunkt eller hindringer.

Når alle oppgaver er registrert legger man disse i forskjellige arbeidslister for å planlegge de beste kjørerutene for sjåførene. Listen sorteres ut fra GPS-lokasjoner i kartet og/eller en enkel dra og slipp-funksjon. Sjåføren starter med oppgaven øverst i listen.

Sjåføren markerer utførte oppgaver i arbeidslisten. Disse blir grønne i kartet og lagres med dato, klokkeslett og sjåførens navn. Ikke fullførte oppgaver vises som røde i kartet, og både administratorer og sjåfører kan enkelt se hvilke oppgaver som er grønne og hvilke som er røde.

Dersom en oppgave ikke kan utføres som planlagt, kan man benytte avviksfunksjonen. Her registrerer sjåføren avvik med GPS-lokasjon, dato, klokkeslett, eventuelt bilde og kommentar. Avviket kommer inn i kontorløsningen, hvor man lager en rapport som sendes kunden.

Hindringer kan markeres i kartet med kategori og beskrivelse. Velg på hvilken radius sjåføren skal varsles om hindringen. Varslingen skjer med lyd, samt banner på nettbrettets skjerm.

Alle utførte oppgaver lagres i EasyPlan, og du kan enkelt hente ut rapporter til regneark og importere disse til ditt faktureringssystem.

Få hjelp til å komme i gang!

Book møte for demo!

Bestill en gjennomgang av EasyPlan. Vi ses på Microsoft Teams eller tar en prat over telefon.