EasyPlan er tilpasset kommunale oppgaver!

EasyPlan passer utmerket for kommuner, og gir deg full oversikt over oppgaver og administrasjon knyttet til brøyting, kantklipping, feiing og andre oppgaver for veivedlikehold. Med vår app/kontorløsning får du full kontroll på:

  1. Hva som skal utføres
  2. Hvem som skal utføre det
  3. Hva som gjenstår av planlagte oppgaver

Enten sjåførene er interne eller innleide entreprenører, har både sjåfør og oppdragsgiver full oversikt over hvilke oppgaver de skal utføre og hvordan de skal utføres. Avvik som skader på utstyr eller omgivelser varsles og rapporteres for dokumentering.

Se hvordan Nordre Land kommune har tatt i bruk EasyPlan og effektivisert en rekke vedlikeholdsoppgaver.

Enkel kommunikasjon med kommunens innbyggere

Kommuner som benytter EasyPlan får et brukervennlig verktøy for å holde innbyggerne sine løpende orientert om hvilke veier som er ryddet for snø og ikke. Via en egen nettside kan nemlig innbyggerne selv sjekke brøytestatus på veier i sin egen kommune. De slipper derfor å ta kontakt med kommunens servicetorg for å holde seg oppdatert.

Hvorfor bør kommunen velge EasyPlan?

En god plan gir godt resultat

I EasyPlan har du full oversikt over hvilke oppgaver som til enhver skal utføres. Når snøfallet kommer logger sjåførene seg på systemet, og da får de umiddelbart informasjon om hva som forventes av dem. Oppgavene tegnes inn i et detaljert kart, noe som sikrer likt resultat uavhengig av sjåfør.

Oversikt og kontroll

Mens veiene ryddes ser administrator til enhver tid status på hva som er under arbeid, og hva som er fullført. EasyPlan gir en oversiktlig flåtestyring av både mannskap og maskiner. EasyPlan er i tillegg et kraftig rapportverktøy som gir deg statistikk og historikk.

Fleksibel løsning

EasyPlan kan i tillegg til snøbrøyting og strøing benyttes på alle typer vedlikeholdsoppgaver, som for eksempel feiing, kantklipping, gressklipping med mer. Lisensene fordeles på de som trenger det når de trenger det.

Service til innbyggerne

Innbyggerløsningen gir kommunens innbyggere løpende status på hvilke veier som er ryddet og hvilke veier som gjenstår. Dermed spares servicetorget for henvendelser som «Når blir gata mi ryddet?»

Ofte stilte spørsmål

I sjåførens app registreres løpende hva som er utført.

I kontorløsningen viser Status-bildet til enhver tid hva som er utført etter et angitt tidspunkt. Statusbildet viser både kart og tabell med hvilke oppgaver som er utført, og hvilke som gjenstår å utføre.

Rødt = ikke utført. Grønt = utført. Enkelt og greit.

I tillegg kan man klikke seg inn på et enkelt oppdrag, og få detaljert informasjon om sist utførte oppdrag. Kommunen får full oversikt over alle kommunale veier og plasser i et enkelt oversiktsbilde uavhengig av om det anvendes interne eller innleide sjåfører.

Med EasyPlan vil man ha denne oversikten uten å løfte telefonen!

Noen ganger oppstår det uforutsette ting som gjør at et bestilt oppdrag ikke kan leveres som planlagt. Enten på grunn av hindringer i veibanen, kjøre- og værforhold, sykdom eller skade på utstyr med mer. Med Easyplan får du som bestiller enkelt oversikt over hvilke roder som er kjørt som avtalt og hvilke som eventuelt er utsatt/avbrutt. Den som er ansvarlig for oppdraget kan også enkelt sette i gang en rode hos en annen sjåfør ved et par tastetrykk. Alle uforutsette hendelser i felten rapporteres via en egen avviks-funksjon fra app til administrasjonsløsningen. Det som lagres der er GPS punkt, bildet, klokkeslett, dato, kunde og hvilken sjåfør.

EasyPlan har en innbyggerløsning som viser hva som er kommunale veier og følger et trefarget system.

  • Grønn er gjennomført innen 24 timer,
  • Gult er gjennomført mellom 24 og 48 timer,
  • Rødt er det mer enn 48 timer siden veien ble arbeidet på.

Klikker du på veien i kartet får du veinavnet, dato og klokkeslett for når veien/plassen sist ble brøytet.

Dette kartet kan legges ut offentlig og på den måten spare servicekontoret i kommunen for svært mange henvendelser.

EasyPlan er mer enn en brøyteapp. Sammen med kontorløsningen kan EasyPlan ansees som et CRM-verktøy for oppdrag og oppgaver som skal løses i felt.

I dagens versjon er de forhåndsdefinerte valgene satt til typiske snørydder-oppdrag, men det er ingenting i veien for å også benytte EasyPlan for andre typer veivedlikeholdsoppdrag hele året. Det kan enkelt gjøres ved å legge til andre produkttyper enn snømåking eller strøing, for eksempel kantklipping, gressklipping, bortkjøring av masse. Det er helt opp til dere hva dere ønsker at legges inn.

Når alle små og store oppdrag er lagt inn i EasyPlan er det enklere når jobben igjen skal ut på anbud. Ikke bare slipper du å lage tegninger, kommentarer og lignende for hver gang – du sitter også på mye mer erfaringsdata knyttet til både hvor lang tid jobben bør ta. Dette kan blant annet være hvor om det er vanlig å møte på hindringer/oppleve avvik på denne roden. Det gjør det også enklere for potensielle leverandører å se hva det reelle omfanget er på en jobb og vil sånn sett sikre at flere har kapasitet til å gi tilbud på de jobbene de er best rigget for å håndtere.

Med andre ord: Rett leverandør på riktig jobb.

Ta kontakt med oss i EasyPlan for en demonstrasjon av produktet og hvordan EasyPlan kan hjelpe deg i din hverdag. Vi gjennomfører en 30 minutters demo på Microsoft Teams hvor vi går gjennom alle funksjonene med deg. Ta kontakt nederst på siden.

Dere legger selv inn deres oppgaver i EasyPlan. Den første gangen man skal sette opp en rode bør man beregne noe tid, ettersom man vil ha stor langsiktig nytte av å legge inn alle arbeidsoppgaver og beskrive hva som skal gjøres mest mulig detaljert og korrekt. Dette gjøres med bistand fra oss, og når dette først er gjort er det veldig enkelt å endre og vedlikeholde.

Den valgte kommunen/entreprenøren eier dataene om hver tildelte jobb og styrer hvor mye innsyn du har i den enkelte rode som kjøres. Vedkommende skal sikre at ikke persondata kommer på avveie, men samtidig sikre deg god informasjon og rapporter på både utført jobb, eventuelle avvik og behov for hyppigere kjøring. Slik systemet benyttes nå legges det ikke inn delbare data om enkeltpersoner som berøres av denne lovgivningen. Som kunde er du ikke ansvarlig for at regler knyttet til GDPR overholdes, og ingen av de dataene dere legger inn i systemet knyttet til ordre er i utgangspunktet regulert av personvern-lovgivning. 

Prisen avhenger av hvor mange sjåfører som skal benytte systemet, og hvilke elementer av EasyPlan dere ønsker å ta i bruk. Ta kontakt for en demo og tilbud. Kontaktinformasjon finner du under!

Få hjelp til å komme i gang!

Book et møte for en demo!

Du kan booke en demo med vår produktekspert for en gjennomgang av EasyPlan. Møtet gjennomføres på Microsoft Teams eller på telefon.
Trykk deg videre under for å ta et steg nærmere en enklere hverdag!

Planlegge og bestille veivedlikehold

Som ansvarlig for veivedlikehold i kommunen kan det være tidkrevende å både skaffe tilbud, tildele ordre og følge opp arbeidet. Med EasyPlan kan du enkelt legge inn og beskrive enhver jobb. Du merker enkelt av spesiell informasjon knyttet til jobben, eventuelle hindringer i veibanen eller andre hindringer som kan det kan gjøre skade på eller skade utstyr i kartet. Deretter kan du tildele ordren til den leverandør du har valgt for jobben og enkelt se både når jobben gjøres, om den har det omfanget dere har forventet, eventuelle avvik som dukker opp og om det er behov for justeringer i frekvens eller beskrivelse for å oppnå en god nok standard. 

Kartet er det verktøyet som viser sjåføren ute i felten både hva som skal gjennomføres og hvordan jobben skal gjøres. Derfor har vi lagt ekstra stor vekt på utformingen av kartet, med en svært brukervennlig funksjonalitet for at du kan tegne inn all nødvendig informasjon på en enkel måte. Du har fem valg ved inntegning som setter GPS-en til nøyaktig den lokasjonen:

Dette gjøres slik at sjåføren vet hvor oppdraget skal fullføres, og om det er snøbrøyting, strøing eller eksempelvis gressklipping som er bestilt. Man kan også legge inn infopunkter som er til informasjon for sjåføren, eksempelvis grus under snø eller annen informasjon sjåføren må være oppmerksom på. Det kan også legges til skraverte informasjonsområder der du kan beskrive med tekst hva du ønsker av sjåføren. For eksempel for å markere hvor snøen kan plasseres eller annen informasjon.

Ved å bruke god tid på å gjøre inntegningen så detaljert som mulig legger du bedre til rette for at resultatet blir nøyaktig det du ønsker og likt fra gang til gang. Dette er også en stor fordel hvis man har ulike sjåfører gjennom vinteren, eller må lære opp en ny sjåfør midt i en hektisk periode.

Som kommune lages disse ordrene av dere og dere legger inn nøyaktig de detaljene dere har behov for i kartet. Deretter tildeles dette den entreprenøren som har vunnet anbudet for oppdraget. Entreprenøren er ansvarlig får å dele informasjonen opp i ønskede roder, tildele de ulike rodene til riktig sjåfør og gjennomføre ordren.

Her kan du lese mer om de forskjellige funksjonene i EasyPlan.