EasyPlan er tilpasset kommunale oppgaver!

EasyPlan passer utmerket for kommuner. Løsningen gir full oversikt over oppgaver og administrasjon knyttet til brøyting, strøing, kantklipping, feiing mm. Med EasyPlans app/kontorløsning får du kontroll på:

 1. Hva som skal gjøres
 2. Hvem som skal utføre det
 3. Hva som er gjort og hva som gjenstår

   

Både sjåfør og oppdragsgiver har full oversikt over oppgaver og hvordan disse skal utføres. Avvik, som skader på utstyr eller omgivelser, registreres og rapporteres.

Se hvordan Nordre Land kommune har tatt i bruk EasyPlan og effektivisert en rekke vedlikeholdsoppgaver.

Enkel kommunikasjon med kommunens innbyggere

Kommuner som bruker EasyPlan kan holde innbyggerne sine løpende orientert om hvilke veier som er ryddet for snø. Via en egen nettside kan innbyggerne selv sjekke brøytestatus på veiene i kommunen.

Hvorfor bør kommunen velge EasyPlan?

En god plan gir et godt resultat

I EasyPlan har du full oversikt over hvilke oppgaver som til enhver tid skal utføres. Sjåførene logger seg på i systemet og finner all informasjon om hva som skal gjøres. Oppgavene er beskrevet, samt detaljert inntegnet i kartet. Dette sikrer likt resultat, uavhengig av sjåfør.

Oversikt og kontroll

Mens arbeidet pågår kan administrator til enhver tid se status på hvilke oppgaver som er igangsatt, hvilke oppgaver som er fullført og hva som gjenstår. EasyPlan gir en oversiktlig flåtestyring av både mannskap og maskiner. I tillegg tilbyr systemet en detaljert rapportfunksjon med statistikk og historikk.

Fleksibel løsning

EasyPlan kan benyttes for alle typer vedlikeholdsoppgaver, ikke bare brøyting og strøing i vintersesongen. Løsningen er perfekt også for oppgaver som utføres resten av året, som feiing, kantklipping, gressklipping mm. Lisensene kan fordeles på ulike sjåfører til enhver tid.

Service til innbyggerne

Innbyggerløsningen gir kommunens innbygger en løpende oppdatering og status på hvilke veier som er ryddet og hvilke områder som gjenstår. Slik spares servicetorget for henvendelser som “Når blir gata mi ryddet?”.

Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss for å få en demonstrasjon av løsningen vår og en innføring i hvordan de forskjellige funksjonene i EasyPlan vil gjøre hverdagen enklere.

Det vil avhenge av antall oppgaver og omfanget av disse. Alle oppgaver må registreres og tildeles ansvarlig leverandør i systemet. Dette er en engangsoppgave som gjøres ved oppstart, og det bør settes av tilstrekkelig tid til å legge inn alle oppgavene nøyaktig, og med mest mulig informasjon og detaljerte inntegninger/markeringer i kartet. Oppgavene kan senere enkelt endres og oppdateres. Vi bistår gjerne, slik at dette blir gjort på best mulig måte.

Ja. EasyPlan kan benyttes som verktøy for alle oppgaver hvor markeringer, inntegninger og informasjon i kart er essensielt, f. eks. kantklipping, gressklipping, søppeltømming, feiing mm.

I sjåførens app registreres løpende hvilke oppgaver som er fullført.

I kontorløsningen ser man utførte oppgaver med tidsangivelser. Statusbildet viser både kart og tabell med oversikt over fullførte oppgaver og hva som ev. gjenstår.

Rødt= ikke utført. Grønt = utført. Enkelt og greit.

I kontorløsningen kan man åpne enkeltoppdrag og se detaljert informasjon. Kommuner har full oversikt over kommunale veier og plasser i et enkelt oversiktsbilde, uavhengig om det anvendes interne eller innleide sjåfører.

Noen ganger oppstår en uforutsett situasjon som gjør at en oppgave ikke kan utføres som planlagt. Det være seg hindringer i veibanen, vei- og værforhold, skade på utstyr el. I EasyPlan har man oversikt over hvilke oppgaver som er utført og hvilke som eventuelt er utsatt eller avbrutt. Den som er ansvarlig for utføringen av oppgaven kan, om nødvendig, enkelt tildele denne til en annen sjåfør. Alle uforutsette hendelser rapporteres som avvik i appen og kommer inn i kontorløsningen. Her lagres GPS-punkt, dato, klokkeslett, kunde, sjåfør og eventuelle bilder.

Med alle oppgaver som skal ut på anbud registrert i EasyPlan-systemet, samt dokumentasjon fra tidligere utførelse av oppgavene, er det enkelt når jobben skal ut på en ny anbudsrunde. Potensielle leverandører vil kunne se omfanget av arbeidet, behov av utstyr og mannskap, samt estimert tidsbruk.

EasyPlan tilbyr en innbyggerløsning med oversikt over, og brøytestatus for, kommunale veier.

 • Grønne veier er brøytet ila. de siste 24 timer
 • Gule veier er brøytet for mer enn 24, og mindre enn 48, timer siden
 • Røde veier er det mer enn 48 timer siden ble brøytet

Innbyggerne kan klikke på kartet for å få opp navn på vei/plass, samt dato og klokkeslett for når det ble brøytet sist.

Data som kommuner/entreprenører registrerer i EasyPlan-systemet knyttet til ordre er ikke delbare data om enkeltpersoner som berøres av personvernlovgivningen, og EasyPlan sine kunder er ikke ansvarlige for at regler knyttet til GDPR overholdes.

Prisen for å bruke EasyPlan avhenger av hvor mange lisenser man har behov for, og hvilke av EasyPlan sine funksjoner man ønsker å ta i bruk. Kontakt oss for demo og tilbud!

Få hjelp til å komme i gang!

Book møte for demo!

Bestill en gjennomgang av EasyPlan. Vi ses på Microsoft Teams eller tar en prat over telefon.

Planlegging av veivedlikehold

Det er tidkrevende å innhente anbud, tildele ordre og følge opp arbeid som skal utføres. 

I EasyPlan registrerer du enkelt alle oppgaver i detalj. Inntegninger og markeringer i kartet forenkler gjennomføringen av disse og forhindrer skader. Oppgavene tildeles forskjellige leverandører, enten i form av ferdigstilte arbeidslister, eller som enkeltoppgaver, som leverandøren selv legger inn i arbeidslister.

I kontorløsningen har du oversikt over hvilke oppgaver som er utført eller er under arbeid, og hva som gjenstår. Du blir dessuten varslet om eventuelle avvik som innrapporteres fra sjåførene. Om nødvendig, er det enkelt å justere beskrivelsen av en oppgave for å oppnå et bedre resultat.

For sjåføren/den som skal utføre oppgaven er kartet det viktigste verktøyet. I kartet fremgår alle dagens oppgaver, hvordan disse skal gjennomføres, og hvilken rekkefølge som er den mest hensiktsmessige.

EasyPlan sin kartløsningen har en svært brukervennlig funksjonalitet, slik at du kan tegne inn nødvendig informasjon om hvor oppgaven skal utføres, samt infopunkter og hindringer, på en enkel måte Arbeidsområder tegnes inn som:

 1. Punkt
 2. Polygon
 3. Linje
 4. Bilvei
 5. Sykkelvei

Infopunkter tegnes inn som punkt eller polygon.

Nøyaktig og detaljert inntegning tilrettelegger for at oppgaven blir korrekt utført, og med likt resultat fra gang til gang, uavhengig av sjåfør.