Vi blir en mer seriøs aktør med EasyPlan

Siden 2020 har Rune Braastad vært daglig leder i Skandinavisk Utemiljø (SUMO), som leverer vedlikeholdstjenester av utemiljøet til over 900 adresser i Oslo. Listen av tjenestene de leverer er lang, og inneholder blant annet brøyting, strøing, klipping og feiing. 

Da Rune Braastad tok over som daglig leder brukte alle som kjørte for SUMO penn og papir for å holde styr på det daglige arbeidet. Rune legger ikke skjul på at dette ikke var en særlig effektiv og ryddig måte å drive på for en såpass stor aktør. For Rune ble EasyPlan svaret! Etter å ha testet verktøyet i fjor, er SUMO nå godt inne i sin første sesong med EasyPlan.

– Å gå fra et system der man bruker penn og papir til et heldigitalt system er selvfølgelig en stor overgang for oss. Med EasyPlan har det blitt mye enklere for oss å ha oversikt over oppdragene vi har utført og når de ble utført. Siden vi leverer til over 900 adresser har vi naturlig nok mange ute på jobb, og da er det viktig at vi har full oversikt. Når vi har oversikt kan vi fakturere riktig, planlegge bedre og jobbe mer effektivt. 

Rune fortsetter: 

– Likevel tror jeg at vi har mye å gå på. Det tar tid å fullstendig implementere et verktøy som EasyPlan, og selv om vi allerede merker at det sparer oss både tid og penger så tror jeg at vi vil se enda mer effekt av EasyPlan når vi får det helt under huden! 

Da SUMOs entreprenører brukte penn og papir for å loggføre og dokumentere mener Rune at det oftere kunne skje glipper, og at det var vanskeligere å dokumentere utført arbeid. Ifølge Rune er enklere dokumentering en av de største fordelene med EasyPlan.  

– I SUMO har vi alltid hatt mange dyktige medarbeidere og entreprenører som har utført arbeid for oss. Likevel er det klart at det kan skje menneskelige feil når man kun bruker penn og papir for å dokumentere arbeidet. EasyPlan har gjort dokumentering av arbeidet vårt veldig mye enklere, som gjør at vi kan kommunisere mye bedre med våre kunder – slik bygger man også tillit hos kundene. Det er også viktig å påpeke at bedre dokumentering gjør det lettere for våre entreprenører å få betalt for jobben de har gjort! 

Han mener også at overgangen til EasyPlan bidrar til å gjøre firmaet enda mer profesjonelt og trygt – for både entreprenørene og kundene. 

– Jeg er svært opptatt av at vi skal være en seriøs aktør tvers igjennom, både for våre ansatte og for våre kunder. Jeg mener absolutt at EasyPlan hjelper oss med denne målsettingen. Med bedre planlegging og oversikt unngår vi å gjøre unødvendige arbeidsoppgaver, og når vi enkelt kan dokumentere arbeidet vårt unngår vi også uoverensstemmelser med kunder.